نمونه قرارداد پشتیبانی دوربین مداربسته نگهداری و سرویس

اولین اقدام برای تامین امنیت محل کار یا منازل انتخاب دوربین مداربسته مناسب است. دوربین‌های مداربسته تنوع زیادی دارند و از قابلیت‌های مختلفی برخوردارند. افراد پس از خرید دوربین مداربسته، نیاز به پشتیبانی دارند. در دوربین‌های ‌مداربسته اگر یک جز یا قسمتی از دوربین به مشکل بخورد، روند ضبط تصویرها مختل می‌شود. با داشتن قرارداد پشتیبانی و تعمیر، می‌توان از هزینه های خرابی دوربین و تعمیر کلی آن پیشگیری کرد. در صورت نوشتن قرارداد، کارفرما و شرکت مورد نظر متعهد می‌شوند تا هر آنچه به تعمیر، پشتیبانی و نگهداری دوربین مداربسته مربوط می‌شود را تا تاریخ پایان قرارداد انجام دهند. علاوه بر اینها با نوشتن قرارداد کارفرما متوجه می‌شود که مسائل مالی، پشتیبانی و گارانتی چگونه است.

اگر قراردادی تنظیم نشود، تسویه و مسائل مالی پس از نصب دوربین نامشخص خواهد بود. یکی دیگر از الزامات نوشتن قرارداد در این است که فرد توانایی مالی برای دریافت خدمات پس از فروش را داشته باشد. در چنین شرایطی کارفرما باید دوربین را متناسب با بودجه خود انتخاب کند و آن شرکت موظف است اطلاعات کامل را در اختیار کارفرما قرار دهد.

در نوشتن قرارداد باید خدمات پس از فروش، هزینه کابل کشی، اختیارات کارفرما و شرکت مورد نظر، هزینه نصب و مفاد فسخ قرارداد ذکر شود. پس از نصب دوربین مداربسته، نصاب دوربین موظف است چگونگی کار با دوربین و دیگر نکات امنیتی را آموزش دهد. از طرف دیگر نصاب باید دوربین را در جای درست و با دقت کامل نصب کند.

قرارداد پشتیبانی

نمونه قرارداد پشتیبانی برای دوربین مداربسته به شرح زیر است:

 ماده 1) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از سرویس ، نگهداری و پشتیبانی سیستم حفاظت و نظارت تصویری و تجهیزات جانبی مربوطه طبق مشخصات فنی پیوست قرارداد.

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت اجرای قرارداد ……… روز از تاریخ …./…./…. الی …../…../…. می‌باشد.

ماده 3) محل اجرای قرارداد:

محل انجام موضوع قرارداد ………………… می‌باشد.

ماده 4) مبلغ قرارداد:

مبلغ کل قرارداد عبارت است از …………………….. می‌باشد.

که مبلغ ………………. ریال برای هر ………. ماه است.

ماده 5) نحوه پرداخت:

کل مبلغ قرارداد در …….. مرحله بشرح ذیل به پیمانکار پرداخت میگردد:

1-5)مبلغ دو دوره از هزینه توافق شده اول هر دوره به مبلغ ………………… ریال.

ماده 6) تعهدات پیمانکار:

1-6) پیمانکار متعهد می گردد امور مربوط به نگهداری و سرویس سیستم را مطابق موارد مذکور در بند 2-6 قرار داد به صورت ماهیانه انجام داده و صورت جلسه مربوطه را تهیه نماید.

2-6) سرویس و خدمات دوره ای شامل موارد ذیل می باشد:

1-  سرویس سخت افزار و نرم افزاری NVR شامل : تنظیف ، upgrade نرم افزار، چک کردن سیستم نرم افزاری دوربین و در صورت نیاز نصب مجدد آن

2- سرویس دوربینهای ثابت شامل : تنظیف، تنظیم لنز و upgrade نمودن Firmware  های مربوطه

3- سرویس دوربینهای گردان شامل تنظیف، تنظیم لنز و upgrade نمودن Firmware  های مربوطه

4- سرویس ،بازبینی و چک کردن منابع تغذیه دوربین ها، POE لینک ها و در صورت نیاز تعویض آن ها در ازای ارائه فاکتور مجزا.

5- بررسی وضعیت UPS و برق رسانی به سیستم

6- بررسی وضعیت ارتباط تصاویر و نگهبانی

3-6) در صورت بروز مشکلی در سیستم، پیمانکار موظف است ظرف مدت …….. ساعت از زمان اعلام کتبی کارفرما نسبت به اعزام نیروی فنی اقدام نماید.

تبصره 1 ) هرگونه تغییر در هر بخشی از این سیستم اعم از کابل کشی ، لوله گذاری و تغییر سخت افزاری یا نرم افزاری در سرور بدون مجوز کتبی یا عدم حضور نماینده پیمانکار موجب سلب مسوولیت از پیمانکار می شود.

تبصره 2 ) از آنجایی که جابجایی مرکز کنترل و یا دوربینها نیاز به تدارک مصالح لازم شامل لوله ، کابل و جعبه تقسیم و برخی کالاها و ابزار سنگین می باشد ، این تغییرات در صورت نیاز  توسط گروه های  اجرایی پیمانکار و خارج از موضوع قرارداد سرویس و نگهداری انجام خواهد شد.

4-6) پیمانکار متعهد به رعایت کلیه مقررات و قوانین ایمنی در حین کار بوده و کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 7) نحوه پرداخت:

1-7) کارفرما متعهد می گردد در سررسید مقرر ، تعهدات خود را نسبت به مبلغ قرارداد طبق مفاد مندرج در ماده 4 پرداخت نماید.

2-7) کارفرما جناب ………. با سمت مسئول فنی با تلفن ……………… را به نمایندگی از خود ، به عنوان ناظر فنی و تحویل گیرنده سیستم معرفی می نماید . همچنین در صورت تغییر ایشان مراتب کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانده خواهد شد.

3-7) جهت امکان پیگیری و نیز رجوع به سوابق درخواستهای کارفرما ،کلیه مشکلات و درخواستهای فنی کارفرما با امضای ناظر فنی و از طریق تلگرام/واتس اپ به شماره  ………. به پیمانکار ابلاغ خواهد شد . تاریخ رسید درخواست کارفرما توسط پیمانکار ملاک ثبت و رسیدگی به این درخواست خواهد بود.

4-7) کارفرما جناب آقای / سرکار……..  با سمت مسئول مالی با تلفن …….. را به نمایندگی از خود ، جهت انجام امور مالی موضوع این قرارداد ، معرفی می نماید. در صورت تغییر ایشان مراتب کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانده خواهد شد.

5-7) کارفرما موظف است در زمان حضور گروه فنی پیمانکار ، جهت سرویس دوربین و سایر المانهای حفاظتی دیگر در هر ارتفاع و یا هر مکانی، بالابر و سایر ملزومات فنی ایمن جهت دسترسی ایمن به آن نقطه را فراهم نماید .

6-7) در صورت وقوع خرابی در بخشی از سیستم که بنابر نظر پیمانکار نیاز به تعویض قطعه باشد کارفرما موظف است نسبت به تامین آن قطعه اقدام و آن را در اختیار پیمانکار قرار دهد . همچنین کارفرما موظف است در صورت امکان تامین این قطعات توسط پیمانکار ،در ازای ارائه فاکتور مربوطه ،هزینه خرید آن را به پیمانکار پرداخت نماید.

7-7)تامین روشنایی لازم جهت استفاده بهینه از دوربینها در شب به عهده کارفرما می باشد .

8-7) کلیه هزینه های اقامت و اسکان کارشناس در طول دوره هایی از سرویس که بیش از یک روز بطول می انجامد به عهده کارفرما خواهد بود.

9-7) به غیر از مراجعات لازم جهت انجام سرویسهای دوره ای مرتبط با سطح سرویس انتخاب شده از جانب کارفرما ، هزینه ایاب و ذهاب هر مراجعه معادل ………… ریال به عهده کارفرما خواهد بود..این مبلغ در هر نوبت سرویس در ازای دریافت رسید ، به کارشناس پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده 8) مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن ،طرفین قرارداد سعی خواهند کرد ابتدا موضوع از طرفین مذاکرات مستقیم حل و فصل شده و در صورت عدم رفع اختلاف ، موضوع از طریق حکمیت و داوری و نهایتا در صورت عدم تراضی طرفین به رای داوری ، حل اختلاف از طریق ارجاع به مراجع ذیصلاح قانونی صورت خواهد پذیرفت.

ماده 9) شرایط اضطراری و خاص:

در صورت بروز شرایط غیر مترقبه که تاثیر مستقیم در اجرای موضوع قرارداد داشته و مانع انجام تعهدات هر یک از طرفین گردد تعهدات طرفین بحال تعلیق در می آید ، مشروط بر اینکه حوادث اولا غیر قابل پیش بینی بوده و ثانیا جلوگیری یا رفع آن از عهده طرف ، خارج و ثالثا فعل و ترک فعل در بروز آن موثر نبوده باشد . هر یک از طرفین موظف میباشد در صورت بروز چنین مواردی مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اعلام نماید.

ماده 10) اقامتگاه قانونی طرفین:

اقامتگاه طرفین همان نشانی مذکور در مقدمه اول قرارداد میباشد و طرفین متعهد میگردند در صورت تغییر نشانی ، محل جدید را کتبا و ظرف مدت یک هفته به طرف دیگر اعلام نمایند.

ماده 11) نسخ قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 11 ماده و 2 تبصره تنظیم که هر نسخه حکم واحد را دارا می‌باشد.

مهر و امضاي پیمانکار                                                مهر و امضاي کارفرما          

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *