رمز پیشفرض دوربین‌های مداربسته برندهای مختلف

 

بررسی دوربین مداربسته و ویژگی‌های آن در یک مقاله نمی‌گنجد، چرا که باید از جنبه‌های مختلف آن ها را بررسی کرد‌. برای راه اندازی دوربین مداربسته علاوه بر IP دوربین، باید از رمز پیشفرض آن نیز اطلاع داشت. برای وسایل الکترونیکی اغلب رمز پیشفرضی از طرف شرکت تولید کننده تعیین می‌شود. نام کاربری و رمز هر کدام از برندها نیز متفاوت است. دانستن رمز عبور پیشفرض ضروری است چرا که بدون آن، افراد با اخطار رمز نامعتبر است مواجه می‌شوند. دوربین‌های شرکت هایک ویژن رمز پیشفرضی ندارند و کاربران هنگام راه اندازی دوربین، می‌توانند خود رمز عبوری برای آن تعیین کنند. رمز عبور پیشفرض برند‌های مختلف دوربین مداربسته به شرح زیر است.

برند دوربیننام کاربریرمز عبورآی پی پیشفرض
۳xLogicadmin12345۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
univiewadmin123456۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
ACTiAdmin123456۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
ACTiadmin123456۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Arecontadminno default/DHCP
Avigilonadminadminno default/DHCP
Axisrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Axisroot۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Basleradminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Boschserviceservice۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
BoschDinion۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
Brickcomadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱
Canonroot Model# of camera۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱
CBC Ganzadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Ciscono default۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
CNBrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰۰
Costarrootroot
Dahuaadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
DVtelAdmin1234۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
GeoVisionadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰
Grandstreamadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
GVIAdmin1234۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Honeywelladministrator1234no default/DHCP
IOImageadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰
IPX-DDKrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IPX-DDKrootAdmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IQInvisionrootsystemno default/DHCP
JVCadminModel# of camerano default/DHCP
Merit Lilin Cameraadminpassno default/DHCP
Merit Lilin Recorderadmin1111no default/DHCP
MessoaadminModel# of camera۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
Mobotixadminmeinsmno default/DHCP
Panasonicadmin12345۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Panasonicadmin1password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Pelcoadminadminno default/DHCP
PiXORDadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
PiXORDrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
QVISAdmin1234۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Samsungroot4321۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin4321۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۱۱۱۱۱۱۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Sanyoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲
Sentry360Admin1234۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Sonyadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Specorootroot۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
Specoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
StarDotadminadminno default/DHCP
Starvediaadminno default/DHCP
Toshibarootikwb۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۳۰
UDProotunknownunknown
Ubiquitiubntubnt۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰
Verintadminadminno default/DHCP
VideoIQsupervisorsupervisorno default/DHCP
ITRسری سیلورadmin1111۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲
VIZITRON سری سیلورadmin1111۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲

 

کلام آخر

رمزهای پیشفرض از طرف شرکت گاهی تعیین می شوند و این برای امنیت سیستم ضروری می باشد. رمز، نام کاربری و آی پی دوربین در مقاله فوق گفته شد. کاربران تنها با دانستن برند دوربین می توانند رمز پیش فرض را در این جدول پیدا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.